Dimecres, 20 Març 2019

Cursos per parlar i escriure en català

PROPERS PERÍODES D’INSCRIPCIÓ

 • Juny de 2019: cursos intensius d’estiu
 •  Setembre de 2019: primer trimestre del curs 2019-2020

MATRICULACIÓ D'ALUMNAT ANTIC 

 • 20 i 21 març a classe i 22 de març (9-13.30 h)

MATRICULACIÓ D’ALUMNAT NOU

Nivell inicial i bàsic 1:

 • 27 de març (9-13.30 h i 17-19 h)

Altres nivells:

 • 28 de març (9-13.30 h i 17-19 h) i 29 de març (9-13.30 h)

PREUS

Inicial

Gratuït

B1, B2 o B3

13,57 €

I1, I2 o I3

49,76 €

S1, S2 o S3

91,99 €

Parlar en públic

33,68 €

 

 

 

REDUCCIONS

 • Aturats, 70%

Cal presentar un dels documents següents: 

- Certificat negatiu d’alta a la Seguretat Social.

-  Certificat de vida laboral.

- Tresoreria de la Seguretat Social (pl. de Gandhi, 5)

- Justificant bancari que acrediti el cobrament del subsidi d’atur.

- Certificat de demanda de les oficines de treball de la Generalitat de Catalunya que especifiqui la situació d’atur o de percepció de la prestació econòmica.

 • Jubilats, 50%

Cal presentar el carnet de jubilat.

 • Pensionistes de classes passives o per invalidesa, 50%

Cal presentar el carnet deFamília nombrosa: de categoria general, 50% i de categoria especial, 70%

Cal presentar el carnet actualitzat de família nombrosa.

 • Família monoparental: de categoria general, 50% i de categoria especial, 70%

Cal presentar el carnet actualitzat corresponent.

 • Persones amb discapacitat reconeguda del 33% o més, 50%

Cal presentar el carnet o certificat actualitzat corresponent.

 Les empreses es poden bonificar la formació de català del seu personal. Informeu-vos-en al CNL.

 

Normativa

 • Per poder-se matricular als cursos cal tenir 18 anys o tenir-ne 16 i no haver fet l’escolarització obligatòria a Catalunya.
 • Per poder superar un curs presencial o per poder-se presentar a l’examen dels cursos oficials cal haver assistit, com a mínim, al 75% de les
 • La puntualitat i l’assistència regular són necessàries per al bon funcionament i l’aprofitament del curs.
 • Les matrícules són intransferibles.
 • Per matricular-se en un curs cal acreditar el nivell necessari mitjançant la prova de col·locació o un certificat de coneixements reconegut.
 • No s’admet que un/a alumne/a es matriculi en un curs de nivell igual o inferior al de l’últim que ha aprovat.
 • Tots els cursos tenen places limitades.
 • Cal arribar al nombre mínim d’alumnes inscrits perquè s’iniciï un curs. 

 

 CALENDARI DELS CURSOS

 

Inici

Final

Dilluns i dimecres

1 d’abril

19 de juny

Dimarts i dijous

2 d’abril

20 de juny

HORARIS

 

Nivell inicial (A1)

Horari

Dies de classe

9.15-11.15

Dilluns i dimecres

El curs de nivell inicial s’adreça a les persones que no entenen el català, parlen una llengua molt distant de la catalana i no saben expressar-se en cap llengua romànica.

Nivell bàsic (A2)

 

Horari

Dies de classe

B1

9.15-11.15

Dilluns i dimecres

11.45-13.45

Dilluns i dimecres

16.30-18.30

Dilluns i dimecres

19.00-21.00

Dimarts i dijous

B2

9.15-11.15

Dimarts i dijous

11.45-13.45

Dilluns i dimecres

16.30-18.30

Dimarts i dijous

19.00-21.00

Dilluns i dimecres

B3

9.15-11.15

Dilluns i dimecres

19.00-21.00

Dimarts i dijous

 

Els cursos de nivell bàsic s’adrecen a les persones que no entenen el català o bé s’expressen amb força dificultats en aquesta llengua. Si se supera l’examen oficial que es fa al final del curs B3, s’obté el certificat oficial de nivell bàsic (A2).

Nivell intermedi (B2)

 

Horari

Dies de classe

I1

16.30-18.30

Dimarts i dijous

I3

19.00-21.00

Dimarts i dijous

Els cursos de nivell intermedi s’adrecen a les persones que parlen català, però tenen un domini baix de l’expressió escrita. Si se supera l’examen oficial que es fa al final del curs I3, s’obté el certificat oficial de nivell intermedi (B2).

 

Nivell de suficiència (C1)

 

Horari

Dies de classe

S1

19.00-21.00

Dilluns i dimecres

S3

19.00-21.00

Dilluns i dimecres

 Els cursos de nivell de suficiència s’adrecen a les persones que necessiten perfeccionar l’expressió oral i escrita en situacions formals. Si se supera l’examen oficial que es fa al final del curs, s’obté el certificat oficial de nivell de suficiència (C1).

INTERMEDI I SUFICIÈNCIA EN LÍNIA AMB LA PLATAFORMA PARLA.CAT

Per tenir més informació sobre el Parla.cat, mireu-vos la DEMO sobre el funcionament del curs, que trobareu a www.parla.cat.

La  sessió  de  presentació  d’aquests  cursos  serà  el   8 d’abril al CNL de l’Àrea de Reus, amb dues opcions: de 13 a 14 h o de 16 a 17 h .

Les persones que s’hi inscriguin per primera vegada és obligatori que assisteixin a la sessió de presentació.

Durada dels cursos: del 8 d’abril al 27 de juny.

En tots els cursos hi ha dues sessions presencials obligatòries. Us informarem del dia i l’hora en el moment de la inscripció.