Dilluns, 01 Octubre 2018

www.sombaixcamp.cat, la base de dades d'entitats del Baix Camp

La Festa Major Comarcal Som Baix Camp s'emmarca en un projecte de dinamització i promoció de les associacions i entitats de la comarca. La voluntat del Consell és donar a conèixer la riquesa i diversitat del teixit associatiu del Baix Camp i potenciar les relacions entre les seves entitats i els ens locals, i també entre les associacions i els veïns de la comarca.

En aquest sentit, s'ha elaborat una base de dades amb 1091 entitats i associacions de tota mena de tots els municipis de la comarca i s'estan ultimant els treballs de creació d'una pàgina web sombaixcamp.cat que posarà aquesta base de dades a disposició dels ajuntaments i de la població en general.

Des de la pàgina web es vol donar servei a les entitats amb informació que els pugi ser d'interès pel que fa a ajuts, normativa, etc. Alhora, a través del web també es vol promocionar la contractació d'aquestes entitats per a fer actuacions a altres municipis de la comarca i de comarques veïnes.

Una dada interessant a tenir en compte en relació al nombre d'entitats comarcals és que el pes de les entitats i associacions de les petites localitats del Baix Camp és del 43% vers el 57% de la suma de Reus i Cambrils, la qual cosa esdevé una dada molt significativa si tenim en compte que aquestes poblacions representen 51.986 habitants, vers els 138.263 habitants que sumen Reus i Cambrils.

Més en aquesta categoria: Programa de la 1a Festa Major Comarcal »