Associació de Jubilats

Adreça:
C/ Nou, 52
Montbrió del Camp. 43340

President: Anton Blay Matas

Contacte: Joan Maria Fortuny Domènech (Fortuny)

Telèfon: 977826094 (Anton)
977.826.401
677.417.944 (Fortuny - Secretari)