Agermanament Sense Fronteres

Entitat constituïda l'any 1996

  • Població: Reus
  • Categories: Socials
  • Adreça: C/ Antoni Rius i Miró, 38 5è B
  • President/a: Elisabet Torner Lasalle
  • Persona de contacte: Tonyi Simó Vilalta
  • Tipus d'activitat: ONG que desenvolupa projectes de cooperació al Camerun. Principalment: cooperatives de dones, escoles i cases de cultura