Patronat Sardanista de Reus

Entitat constituïda l'any 1958

Fundadors de la Federació d'aplecs de Sardanes de les Comarques Meridionals

  • Població: Reus
  • Categories: Culturals i Festives / Grups de danses
  • Adreça: Av/ carrilet, 29 bx
  • Codi postal: 43205
  • President/a: Joan Francesc Becerra Garcia
  • Persona de contacte: Joan Francesc Becerra Garcia
  • Tipus d'activitat: Ballades de sardanes, assistència a aplecs sardanistes, assisteixen a congressos, trobades, concerts..., tot derivat amb la sardana com a tema principal i la cultura en general
  • Actuacions: Reus i Comarca