Associació Cultural Bonsai Baix Camp Reus

Entitat constituïda l'any 1995