Confraria Jesús de l'Amargura

Entitat constituïda l'any 1949

  • Població: Reus
  • Categories: Religioses / Confraries i Misteris
  • Adreça: C/ Jovellanos, 10 6è
  • Codi postal: 43201
  • President/a: Joan Sas Qué
  • Persona de contacte: Joan Sas Qué
  • Tipus d'activitat: Conferència anual per a la formació dels confrares
  • Actuacions: Participen en la Setmana Santa de Reus