Aquesta pàgina web ha estat creada per el Consell Comarcal del Baix Camp, amb caràcter informatiu. El fet d'accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions.

Política de privacitat

Informació bàsica sobre la protecció de dades: El/la sotasignat autoritza el Consell Comarcal del Baix Camp, en virtut del que disposa la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, a fer un ús adequat i coherent de les dades i la informació proporcionada, així com a tractar i/o cedir tot o part del seu contingut a altres administracions, sempre que aquestes ho requereixin per a la prestació dels serveis de la seva competència. En qualsevol cas, l’interessat / la interessada podrà requerir a l’ens comarcal la modificació, supressió, anul·lació o correcció de les dades recollides.


Titularitat de la pàgina web

El nom del domini www.sombaixcamp.cat, està registrat a favor del Consell Comarcal del Baix Camp, amb CIF P9300003B i domicili social a Dr. Ferran número 8, 43202 – Reus (Tarragona). Telèfon de contacte 34 977 327 155 i adreça de correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

Propietat intel·lectual de la web

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d'aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva del Consell Comarcal del Baix Camp o de tercers que han autoritzat l’ús d’aquests continguts al Consell Comarcal i és a qui li correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos. Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l'autorització expressa del Consell Comarcal del Baix Camp. Igualment, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.

Contingut de la web i enllaços

El Consell Comarcal del Baix Camp no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina www.baixcamp.cat. La presència d'aquests enllaços tenen una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin en la pàgina web de destí. En cas de que el Consell Comarcal del Baix Camp tingui coneixement efectiu de que l'activitat o la informació a la que es remet des de aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar bens o drets de tercers susceptibles d'indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent amb la major brevetat possible.

Actualització i modificació de la pàgina web

El Consell Comarcal del Baix Camp es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avis i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.

Indicacions sobre aspectes tècnics

El Consell Comarcal del Baix Camp no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables al Consell Comarcal, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d'Internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control.

Des del Consell Comarcal del Baix Camp no es garanteix l'absència de virus i d'altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d'usuari d'aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i per tant, no es responsabilitza dels prejudicis que es puguin produir per aquestes causes.

També queda exonerat de tota responsabilitat davant de possibles danys o prejudicis que pugui patir l'usuari com a conseqüència d'errades, defectes u omissions en la informació que facilita quan procedeixi de terceres fonts.

Tractament de dades de l'usuari

Sense prejudici del previst en l'indicat en cada un dels formularis de la pàgina web, quan l'usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament al Consell Comarcal del Baix Camp al tractament automatitzat de les seves Dades Personals per a les finalitats indicades en els mateixos formularis.

El Consell Comarcal del Baix Camp, incorporarà les dades facilitades per l'usuari en un fitxer de la seva titularitat. El Consell Comarcal del Baix Camp no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari. L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació u oposició, comunicant-ho per escrit a l’adreça postal o a la de correu electrònic del Consell Comarcal.

Advertiment sobre utilització de cookies. Advertim que aquesta pàgina pot utilitzar cookies. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegació.

Legislació i jurisdicció aplicable

Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola.

Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot l'exposat i ho accepten voluntàriament.