Associació de Dones de Botarell

Entitat constituïda l'any 1996

Es promou el gènere de la dona per aconseguir la plena igualtat

  • Població: Botarell
  • Categories: Socials / Associacions de dones
  • Adreça: C/ Major, 6 2n
  • Codi postal: 43772
  • President/a: Araceli Roca Ferraté
  • Persona de contacte: Araceli Roca Ferraté
  • Tipus d'activitat: Treballen el lleure, l'artesania, la solidaritat, l'ajuda mútua, el món rural i el manteniment del cos