AMPA Puigmarí

Entitat constituïda l'any 2007

  • Població: Duesaigües
  • Categories: Educatives / AMPA
  • President/a: Mª del Rocio Pelegrina Bravo
  • Persona de contacte: Mª del Rocio Pelegrina Bravo
  • Tipus d'activitat: Donar suport i assistència als membres de l'associació, professors i alumnes del centre en tot allò que fa referència a l'educació de l'alumnat. Es promou la participació dels pares en la gestió del centre. Es col·labora en les activitats educatives i es coopera amb el Consell Escolar en l'elaboració de directrius per a programes d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis